Πρόκειται για υπόθεση κληρονόμου ο οποίος κλήθηκε μετά από φορολογικούς ελέγχους να καταβάλει τα ποσά λόγω υπολοίπων σε τραπεζικούς λογαριασμούς του κληρονομούμενου αλλά και στη λίστα Λαγκάρντ.
Η απόφαση του Διοικητικού Εφετείου κρίνει ότι ουσιαστικά όλες οι υποθέσεις και οι χρήσεις (έτη) για τις οποίες έγινε ο έλεγχος έχουν παραγραφεί. Και αυτό, όπως αναλύεται στο σκεπτικό της απόφασης, για μια σειρά από λόγους που ακυρώνουν τις απανωτές αποφάσεις παράτασης της παραγραφής που είχε λάβει το υπουργείο Οικονομικών.