Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2018

"Τα χέρια μου είναι λερωμένα μόνο από κιμωλία!''


''Είμαι καθηγητής, βγάζω λίγα, αλλά είμαι ευτυχισμένος, γιατί τα χέρια μου είναι λερωμένα μόνο από κιμωλία!''


Από διαδήλωση καθηγητών στην Πορτογαλία

Ανάρτηση από: http://geromorias.blogspot.com