Τετάρτη 26 Απριλίου 2023

ΟΟΣΑ: Πρωταθλήτρια η Ελλάδα

Μόνο στην Ελλάδα παρατηρήθηκε μείωση 0,55% ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες του ΟΟΣΑ ενώ στις υπόλοιπες χώρες οι αυξήσεις κυμάνθηκαν από 1,3% έως 11,3%

πηγή: @OECD - Taxing Wages 2023 (fig 2.2)

Ανάρτηση από: https://geromorias.blogspot.com