Δευτέρα 25 Μαρτίου 2019

Να το χέσω και αυτόν, και τον Βεζύρην σας, και τον Εβραίον Σιλιχτάρ Μπόδα την πουτάνα...


Ανάρτηση από: http://sibilla-gr-sibilla.blogspot.com