Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2023

Γιάσερ Αραφάτ

“Εμείς οι Παλαιστίνιοι καταγόμαστε από την Κρήτη. Φύγαμε από την Κρήτη και πήγαμε στην Παλαιστίνη. Ξαναγυρίσαμε στην Κρήτη και ξαναφύγαμε από την Κρήτη και ξαναπήγαμε και εγκατασταθήκαμε μονίμως στην Παλαιστίνη”

(Γιάσερ Αραφάτ, Παλαιστίνιος Ηγέτης, Αθήνα, 15/12/1981)
Ανάρτηση από: Μέτωπο Αντίστασης και Αλληλεγγύης για την Παλαιστίνη «Γασσάν Καναφάνι»