Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018

Το μνημονιακό Τμήμα Προστασίας του Κράτους και του Δημοκρατικού Πολιτεύματος της Κρατικής Ασφάλειας

Ποιο είναι αυτό το Τμήμα Προστασίας του Κράτους και του Δημοκρατικού Πολιτεύματος της Κρατικής Ασφάλειας, που καλεί τον Λαφαζάνη σε απολογία;

Μα, αυτό που έχει ως έργο την παρακολούθηση και ποινικοποίηση της πολιτικής δραστηριότητας. Που οι αρμοδιότητές του ορίστηκαν  από τον δεύτερο μνημονιακό χρόνο, για να αντιμετωπιστούν οι λαϊκές αντιδράσεις.
 
Διαβάζουμε στο Προεδρικό Διάταγμα 42/2011, άρθρο 19, στο ΦΕΚ 108/Α/10-5-2011:
 
“Τμήμα Προστασίας του Κράτους και του Δημοκρατικού Πολιτεύματος, το οποίο είναι αρμόδιο για την πρόληψη και καταστολή κάθε ενέργειας που στρέφεται κατά της ασφάλειας του κράτους και του Δημοκρατικού Πολιτεύματος. Στο πλαίσιο αυτό, προβαίνει ιδίως στην αναζήτηση, συλλογή, επεξεργασία και αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων για τη δράση ατόμων ή οργανωμένων ομάδων που ενεργούν πράξεις που στρέφονται κατά της ασφάλειας του Κράτους και του δημοκρατικού πολιτεύματος ή πράξεις βίας κατά προσώπων ή πραγμάτων, καθώς και στην παρακολούθηση των δραστηριοτήτων αυτών, συνεργαζόμενο άμεσα προς τούτο με το ΚΕ.ΣΥ.Δ.Ε.Π. καθώς και με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας”.
Και καθώς το δημοκρατικό πολίτευμα απειλείται από τις λαϊκές κινητοποιήσεις και όχι από την εκχώρηση της εθνικής και λαϊκής κυριαρχίας στα ξένα κέντρα αποφάσεων, γιατί να μην ξαναζωντανέψει η εμφυλιοπολεμική και μετεμφυλιακή εποχή των διώξεων σε βάρος εκείνων που αντιστέκονται στον εθνικό εξευτελισμό και το τσαλαπάτημα του κόσμου της εργασίας και της ανάγκης;

Ανάρτηση από: 
https://iskra.gr