Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018

Οι πρώτοι είναι όμηροι του κράτους. Οι δεύτεροι κρατούν το κράτος σε ομηρία

Του Παύλου Κιρκασίδη

ΟΙ «ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΑΙΟΙ» ΕΙΝΑΙ ΑΔΕΡΦΧΙΑ ΜΑΣ
3,84 εκατ. πολίτες «χρωστούν» στο κράτος 10,3 δισ. 
41.000 πολίτες χρωστούν στο κράτος 91,3 δισ.
Οι πρώτοι είναι όμηροι του κράτους. Οι δεύτεροι κρατούν το κράτος σε ομηρία.
Οι πρώτοι ανέκαθεν ήταν όμηροι του κράτους. Με χίλιους τρόπους. Οι δεύτεροι ανέκαθεν το είχαν σε ομηρία. Επίσης με χίλιους τρόπους.

Παρ' όλα αυτά, πρώτοι και δεύτεροι εμφανίζονται ψευδεπιγράφως με μια κοινή ιδιότητα, εκείνη του οφειλέτη. «Άρα»??? (Βλέπε τίτλο).

Ανάρτηση από: http://sibilla-gr-sibilla.blogspot.com