Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2019

Μια επαναστατική διαδικασία πρέπει να ξεκινήσει με την ανάκτηση των ιδεών του Έθνους και της Πατρίδας...

"Αυτοί που υπερασπίζονται το Έθνος δολοφονούνται ή εξορίζονται. Το νεοφιλελεύθερο σχέδιο απαιτεί διεθνοποίηση της ιστορίας, απαιτεί διαγραφή της εθνικής ιστορίας και μετατροπή της σε διεθνή...
Μια επαναστατική διαδικασία πρέπει να ξεκινήσει με την ανάκτηση των ιδεών του Έθνους και της Πατρίδας"
Subcomandante Marcos

Ανάρτηση από: https://sibilla-gr-sibilla.blogspot.com