Κυριακή 31 Δεκεμβρίου 2023

Καλή χρόνια! 41 τακατό

👎 Ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας
👍 Ιδιωτικά νοσοκομεία

Ανάρτηση από: Jo Di