Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2019

Πρωτογενές πλεόνασμα καταστολής και σκοταδισμού

Εκτός από την υψηλή αναλογία παπάδων ανά 100.000 κατοίκους, όπου η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση στην Ευρώπη, αρκετά υψηλή είναι και η αναλογία μπάτσων και στρατιωτικών.
Έτσι στην Ελλάδα υπάρχουν 88 παπάδες ανά 100.000 κατοίκους ενώ την ίδια στιγμή η αναλογία για τους γιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι 67.
Από την άλλη, υπάρχουν 1.367 μπάτσοι & στρατιωτικοί ανά 100.000 κατοίκους, την στιγμή που η αναλογία για τους καθηγητές & τους δασκάλους του δημόσιου συστήματος εκπαίδεσης είναι 1.265!
Την τελευταία δεκαετία των μνημονίων, η στελέχωση του δημοσίου γινόταν με την εξής αναλογία. Μία νέα πρόσληψη αναπληρωτή για κάθε 77 εκπαιδευτικούς οι οποίοι συνταξιοδοτούνταν και δύο νέες προσλήψεις αστυνομικών για κάθε έναν αστυνομικό ο οποίος αποστρευοταν.
Η γενικότερη καταγραφή των δημοσίων υπαλλήλων, ανά τομέα απασχόλησης, έχει ως εξής:
Πολιτικό προσωπικό: 194.500
Στρατιωτικοί, μπάτσοι, παπάδες, δικαστικοί: 165.700
Γιατροί – νοσηλευτές: 44.300
Δάσκαλοι – Καθηγητές – Μέλη ΔΕΠ: 142.600
Λοιποί: 19.800
Ανάρτηση από: https://jodi.graphics