Κυριακή 26 Μαΐου 2019

Τσίπρας vs Ανδρέα

2019: Προεκλογική συγκέντρωση Τσίπρα στο Σύνταγμα
1985: Προεκλογική συγκέντωση Αντρέα στο Σύνταγμα