Κυριακή 12 Μαΐου 2019

Η δύναμη της διαγενεακής πλύσης εγκεφάλων

Σχόλιο του Δημήτρη Πατέλη

Η δύναμη της διαγενεακής πλύσης εγκεφάλων: έρευνα στη Γαλλία. 
ΕΡΩΤΗΜΑ: "Ποιο έθνος συνέβαλε, κατά τη γνώμη σας, περισσότερο στην ήττα της ναζιστικής Γερμανίας το 45". Απίστευτο! 
Το 1945 το 20% απαντούσε οι... ΗΠΑ, το 58% η ΕΣΣΔ και το 12% η Αγγλία. Σήμερα, στο ίδιο ερώτημα, το 54% απαντάει οι ΗΠΑ, 23% η ΕΣΣΔ και 18% η Αγγλία!

https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2018/03/3025-1-study_file.pdf?fbclid=IwAR10puylrKQPOmFEd02NPWGQxDbght5RSJBn8kMj_hEI_eOHNjMrl6x0koo

Ανάρτηση από: http://sibilla-gr-sibilla.blogspot.com