Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019

Αυτή κι είναι πίστη...

Οι μόνοι που πιστεύουν 
ότι υπάρχει κράτος στην Ελλάδα 
είναι οι... αναρχικοί.