Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2019

Βάσιμη ανησυχία...

Στη ΝΔ ξεκίνησαν να πάρουν 
πίσω την Μακεδονία και στο τέλος 
θα΄χουν χάσει και το μισό Αιγαίο...