Τετάρτη 12 Ιουλίου 2023

Εποχή Κούλη με 40%...

Τώρα που θα αρχίσει 
η κυνηγετική περίοδος 
για ανθρώπους
να δούμε ποιοι θα γίνουν λαγοί
και ποιοι θα κάνουν την πάπια

Ευχαριστώ τον φίλο Γιάννη Σ.