Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021

Αυτή είναι η πορεία μιας πολιτικής καριέρας με "ιδεολογία"...

Πρώτος Κανόνας: Θητεία στην Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας, ή στο...  "Ρήγα Φεραίο" του ΚΚΕ εσωτερικού...
Δεύτερος Κανόνας: Μεταγραφή στους "εκσυγχρονιστές" του πρώην ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Παπανδρέου...

Τρίτος Κανόνας: Αναλαμβάνουν οι εργολάβοι το έργο, με απευθείας ανάθεση...

Μετάβαση στον φυσικό ιδεολογικό σου χώρο: δεξιά!

Μετά έρχεται το επίσημο χρίσμα, η ολοκλήρωση από το αφεντικό... τον πρέσβη της καρδιάς μας!

Ανάρτηση από: http://sibilla-gr-sibilla.blogspot.com/