Κυριακή 15 Μαΐου 2022

Η διαχρονική περιπέτεια της γνώσης

Όταν ο μέγας Alexander Grothendieck - μια από τις πλέον εμβληματικές φυσιογνωμίες των μαθηματικών του 20ου αιώνα- ανακάλυψε πως το Institut des Hautes Études Scientifiques (IHES), στο οποίο εργαζόταν ως καθηγητής μαθηματικών, χρηματοδοτούνταν από στρατιωτικές πηγές παραιτήθηκε.

Το 1991 έκαψε 25.000 σελίδες από το μαθηματικό του έργο και “εξαφανίστηκε” στα Πυρηναία, στα σύνορα Γαλλίας και Ισπανίας, κάνοντας τον γιδοβοσκό.

Την περίοδο που εγκατέλειψε το Institut des Hautes Études Scientifiques, πολλοί ερευνητές της μαθηματικής λογικής εγκατέλειπαν το διεθνές συνέδριο λογικής λόγω της εξακριβωμένης χρησιμοποίησης των ανακοινώσεών τους από το ΝΑΤΟ.
Ήταν μια εποχή βαθιάς αμφισβήτησης της εξουσίας με όρους ανθρωπιστικούς, ιδεολογικούς, ηθικούς, πολιτικούς, σε αντίθεση με τη δική μας περίοδο όπου όλα ορίζονται με χρησιμοθηρικούς και μεταπρατικούς όρους.

@Kosta Gouliamos