Δευτέρα 3 Μαρτίου 2014

Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνειΑπόσπασμα από το θεατρικό μία από τα γίδια

Ευχαριστώ τον φίλο Γιάννη Σ.