Παρασκευή 7 Μαρτίου 2014

Όταν κάτι δεν συμβαίνει κοντά σου δεν σημαίνει ότι δεν συμβαίνει καθόλου...

...τα παιδιά της Συρίας


Ευχαριστώ τον φίλο Γιώργο Κ.