Τρίτη, 2 Αυγούστου 2016

H μεγάλη απάτη: "Ολυμπιακά παιχνίδια"... που στην Ελλάδα βαπτίσαμε αγώνες...

Μαντέψετε ποια αποκλείστηκε για στεροειδή και ποια παίζει κανονικά...
δηλαδή δεν κάνει χρήση στεροειδών, όπως πιστοποιούν τα σωματικά της προσόντα...

Ανάρτηση από:  http://sibilla-gr-sibilla.blogspot.gr