Κυριακή, 26 Μαΐου 2019

Κούλης vs Ανδρέα

2019: Προεκλογική συγκέντωση Κούλη Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη 

1985: Προεκλογική συγκέντωση Αντρέα στη Θεσσαλονίκη