Πέμπτη 10 Απριλίου 2014

Η κρατική βοήθεια στις τράπεζες στα χρόνια της κρίσης


Από το 2009 έως και σήμερα ακόλουθος των πρωθυπουργών 
σε ρόλο σκιώδη πρωθυπουργού ο Ε. Βενιζέλος

Ανάρτηση από: http://www.jodigraphics.net