Σάββατο 6 Μαΐου 2023

Για σκέψη...

Πραγματικότητα είναι η τέχνη να την αλλάζεις...

Φωτογραφία: Γιάννης Σ.
Σε τοίχο στου Ζωγράφου

Ανάρτηση από: http://sinthimatapantou.blogspot.com/