Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2023

Δουλειές της Μοσάντ...

Τρομοκράτης δολοφονεί στις Βρυξέλλες φωνάζοντας "Αλλαχου Ακμπάρ" και μετά πέφτει νεκρός.
Δουλειές της Μοσάντ
Ανάρτηση από: tillthehalt.blogspot.gr