Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023

Το 16,7% των Ελλήνων αδυνατεί να κάνει ιατρικές εξετάσεις

Η Ελλάδα κατέγραψε το 2022 το υψηλότερο ποσοστό (16,7%) πολιτών στην ΕΕ που ανέφερε ότι δεν μπόρεσε να κάνει ιατρική εξέταση λόγω κόστους, απόστασης ή μεγάλης λίστας αναμονής, σύμφωνα με τη Eurostat.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το 2022 η Ελλάδα – μαζί με την Φιλανδία και τη Ρουμανία – συμπεριλαμβάνεται στις χώρες με το υψηλότερο ποσοστό των πολιτών που δεν μπόρεσαν να κάνουν ιατρικές εξετάσεις για είτε για οικονομικούς λόγους, είτε λόγω της μεγάλης λίστας αναμονής είτε εξαιτίας της απόστασης.

Αναλυτικά, οι χώρες της ΕΕ που ανέφεραν τις υψηλότερες τιμές ήταν: η Ελλάδα (16,7%), η Φινλανδία (9,6%), η Ρουμανία (7,9%) και η Λετονία (7,1%). Οι χώρες με τα μικρότερα ποσοστά είναι η Γερμανία (0,5%), η Τσεχία (0,3%) και η Κύπρος (0,1%).

Την ίδια στιγμή, το ποσοστό των ανθρώπων που κινδυνεύουν από τη φτώχεια στην ΕΕ που ανέφεραν ότι αυτές οι ανεκπλήρωτες ανάγκες έφτασαν σε ποσοστό 6,1%, διπλάσιο από εκείνους που δεν κινδυνεύουν (2,8%).

Ανάλογη εικόνα παρατηρείται σε όλη την ΕΕ, με εξαίρεση την Ισπανία (όπου το 2% των ατόμων που δεν κινδυνεύουν από φτώχεια ανέφεραν ανεκπλήρωτες ανάγκες, έναντι 1,6% των ατόμων που κινδυνεύουν) και την Ολλανδία (0,8% των ατόμων που δεν κινδυνεύουν και 0,6% του αυτοί που κινδυνεύουν από φτώχεια).

Στην Ελλάδα, το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται στις 14,5 μονάδες υψηλότερο μεταξύ των ανθρώπων που κινδυνεύουν από φτώχεια (28,8%) σε σύγκριση με εκείνους που δεν κινδυνεύουν (14,3%).

Ανάρτηση από: https://thepressproject.gr/