Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014

ΣυνΙΣΤΑΜΕνη παρατυπιών το ΥΠΕΞ


Επί υπουργίας Γ. Παπανδρέου, το κράτος χρηματοδότησε το (έχον και την ιδιότητα της ΜΚΟ) ΙΣΤΑΜΕ με 413.399 ευρώ για το πρόγραμμα «Αναδιάρθρωση της Βουλής της Γεωργίας» (!), με υπογραφή του διευθυντή τής τότε νεοσύστατης ΥΔΑΣ, Αλεξ Ρόντου. Οι ελεγκτές ζητούν την επιστροφή χρημάτων που δεν δικαιολογούνται από τα παραστατικά…
Η έκθεση ολοκληρώθηκε μέσα στο 2013, γεγονός που αυτόματα εγείρει ερωτήματα για την αξιοποίησή της από την παρούσα πολιτική ηγεσία, δηλαδή τον υπουργό Εξωτερικών και πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελο Βενιζέλο, καθώς τα ευρήματα τέθηκαν σε γνώση της υφισταμένης του υπηρεσίας
Με «χρυσά» κονδύλια του υπουργείου Εξωτερικών χρηματοδοτήθηκε το ΙΣΤΑΜΕ, που -εκτός από ερευνητικό κέντρο του ΠΑΣΟΚ- είναι και ΜΚΟ! Το 2002, οπότε και τοποθετήθηκε ο εκλεκτός του Γιώργου Παπανδρέου, Αλεξ Ρόντος, στη θέση του διευθυντή της νεοσύστατης τότε ΥΔΑΣ (Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας), υπεγράφη σύμβαση μεταξύ της υπηρεσίας αυτής και του ΙΣΤΑΜΕ, για το πρόγραμμα «Αναδιάρθρωση της Βουλής της Γεωργίας» συνολικού προϋπολογισμού 413.399 ευρώ και συμμετοχή της ΥΔΑΣ κατά 75%. Η διάρκεια του προγράμματος ήταν 18 μήνες, από τις 30/9/2002 μέχρι τις 30/3/2004, έτος κατά το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αλ. Ρόντος ανέλαβε χρέη συμβούλου του τότε προέδρου της Γεωργίας, Μιχαήλ Σαακασβίλι.

Εμπιστευτική έκθεση ελέγχου εταιρείας ορκωτών ελεγκτών, που φέρνει σήμερα στο φως η «Κ.Ε.», αποκαλύπτει ότι το ΙΣΤΑΜΕ, με βάση τα παραστατικά που προσκόμισε, δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει τα 340.400 από τα 413.399 ευρώ της χρηματοδότησης του προγράμματος. Επιπλέον, οι ελεγκτές από την εξέταση των φακέλων δεν μπόρεσαν να διαπιστώσουν αν το πρόγραμμα τελικά ολοκληρώθηκε. Κατέληξαν, ως εκ τούτου, ότι η ΜΚΟ πρέπει να επιστρέψει στην ΥΔΑΣ 199.445 ευρώ!
Ευρήματα
Τα ευρήματα της έρευνας είναι ενδεικτικά της απόλυτης παρεκτροπής που χαρακτήριζε τις χρηματοδοτήσεις των πάσης φύσεως ΜΚΟ. Φαίνεται ότι τελικά «λεφτά υπήρχαν» για τους εκλεκτούς, ακόμη κι αν επρόκειτο να οδεύσουν στη μακρινή Γεωργία!
Αναλυτικά, στις 26/10/2012 υπογράφηκε σύμβαση μεταξύ της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών και της ΥΔΑΣ για τη διενέργεια οικονομικού και λογιστικού ελέγχου σε ανοιχτά προγράμματα της ΥΔΑΣ με διάφορες ΜΚΟ. Η έκθεση ολοκληρώθηκε μέσα στο 2013, γεγονός που αυτόματα εγείρει ερωτήματα για την αξιοποίησή της από την παρούσα πολιτική ηγεσία, δηλαδή τον υπουργό Εξωτερικών και πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελο Βενιζέλο, καθώς τα ευρήματα τέθηκαν σε γνώση της υφισταμένης του υπηρεσίας.
Οι ελεγκτές, στην έκθεση ελέγχου για το πρόγραμμα «Αναδιάρθρωση της Βουλής της Γεωργίας», δηλώνουν ρητά ότι η ευθύνη για την πληρότητα και ακρίβεια των στοιχείων που παρασχέθηκαν από την ΥΔΑΣ βαρύνει αποκλειστικά την υπηρεσία και τη διοίκηση του ΙΣΤΑΜΕ.
* Σύμφωνα με τα στοιχεία του φακέλου του προγράμματος, η σύμβαση μεταξύ ΙΣΤΑΜΕ-ΥΔΑΣ υπογράφηκε στις 30/8/2002, με υπουργό Εξωτερικών τον Γιώργο Παπανδρέου. Είναι χαρακτηριστικό ότι η υπουργική απόφαση έγκρισης χρηματοδότησης της πρώτης δόσης (155.000 ευρώ) υπεγράφη ενάμιση μήνα πριν από τη σύμβαση, δηλαδή στις 12/7/2002!
* Στο φάκελο περιλαμβάνεται έγγραφο από στέλεχος του Κοινοβουλίου της Γεωργίας στο οποίο αναφέρεται ότι «μέχρι και την 6η/12/2007 δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες εξαιτίας οφειλών προς το εξειδικευμένο προσωπικό από τη Γεωργία». Επίσης, σημειώνεται ότι «ακόμη και με πρόσκληση του Κοινοβουλίου της Γεωργίας, ο γενικός διευθυντής της ΜΚΟ -ο οποίος στο πλαίσιο του προγράμματος όφειλε να μεταβεί στη Γεωργία- δεν το έκανε ποτέ…».

Οι ελεγκτές, στην έκθεση ελέγχου για το πρόγραμμα «Αναδιάρθρωση της Βουλής της Γεωργίας», δηλώνουν ρητά ότι η ευθύνη για την πληρότητα και ακρίβεια των στοιχείων που παρασχέθηκαν από την ΥΔΑΣ βαρύνει αποκλειστικά την υπηρεσία και τη διοίκηση του ΙΣΤΑΜΕ Υπογραμμίζουμε εδώ ότι αντικείμενο του έργου ήταν η αναδιάρθρωση της Βουλής της Γεωργίας με παρεμβάσεις σε τρία επίπεδα: σε νομικό πλαίσιο (κανονισμός Βουλής), οργανωτικό-λειτουργικό πλαίσιο, αυτοματοποίηση εργασιών του Κοινοβουλίου.
* Ο έλεγχος διαπιστώνει ότι τα υποβληθέντα παραστατικά αποτελούν φωτοτυπίες επικυρωμένων αντιγράφων και όχι επικυρωμένα αντίγραφα των παραστατικών. Ακόμη και στην περίπτωση των αντιγράφων, στην κατηγορία δαπανών «Ανθρώπινο δυναμικό», μεγάλο μέρος των παραστατικών είναι μη επικυρωμένα από δικηγόρο.
* Το ΙΣΤΑΜΕ δεν μεταφράζει επίσημα τα παραστατικά που υποβάλλονται σε ξένη γλώσσα, γεγονός που δυσχεραίνει τον έλεγχο.
* Στο φάκελο περιλαμβάνεται σύμβαση ανάμεσα στο ΙΣΤΑΜΕ και σε ΜΚΟ ονόματι ΙΑΣΩΝ. Η έδρα της ΙΑΣΩΝ δεν αποσαφηνίζεται από τα έγγραφα ούτε και αναγράφεται στη σύμβαση. Εντούτοις, βρέθηκαν παραστατικά τα οποία την ίδια μέρα φέρουν διαφορετικές διευθύνσεις!

* Διαπιστώθηκε ότι στον απολογισμό του προγράμματος κατονομάζονται πέντε κατηγορίες δαπανών οι οποίες περιλαμβάνουν έξοδα για παρεμφερή είδη, δηλαδή εκτυπώσεις, γραφική ύλη κ.λπ. Ο προϋπολογισμός του έργου προέβλεπε 12.500 ευρώ για «Αναλώσιμα και προμήθειες», 12.000 ευρώ για «Τρέχοντα έξοδα», περίπου 9.000 για «Αλλες δαπάνες», 17.893 για «Μη προβλέψιμες δαπάνες» και 37.575 για «Λειτουργικά και διοικητικά έξοδα της ΜΚΟ».
* Στο φάκελο δεν περιλαμβάνονται συμβάσεις για την πλειονότητα του ανθρώπινου δυναμικού που δηλώνει η ΜΚΟ ότι απασχολήθηκε στο έργο. Βρέθηκαν μόνο για τρία άτομα τη στιγμή που η εγκεκριμένη σύμβαση μεταξύ ΙΣΤΑΜΕ-ΥΔΑΣ περιλάμβανε δαπάνες για ανθρώπινο δυναμικό ύψους 259.000 ευρώ!
Τα παραστατικά της μισθοδοσίας είναι στην πλειονότητά τους μη υπογεγραμμένα από τους παραλήπτες (!), καθώς επίσης και μη επικυρωμένα από δικηγόρο. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν ελλείψεις αναφορικά με την ιδιότητα των συνεργατών και την απόδοση των φόρων των αμοιβών τους.
Προσκομίζονται αποδείξεις των ΜΚΟ (ΙΣΤΑΜΕ, ΙΑΣΩΝ, γεωργιανή ΜΚΟ) ύψους 97.550 ευρώ για τις οποίες δεν αποδεικνύεται η καταβολή φόρων, είτε υπάρχει ελλιπής τεκμηρίωση της αιτιολογίας της απόδειξης δαπανών είτε δεν υπογράφεται από τον αναφερόμενο η είσπραξη του ποσού είτε λείπουν οι συμβάσεις ανάμεσα στους υπογράφοντες. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η έκθεση ελέγχου, το ΙΣΤΑΜΕ δεν έχει υπογράψει σύμβαση με τη γεωργιανή ΜΚΟ «Association of Administration Develop-ment & Management of Human Resour-ces».

* Στην κατηγορία δαπάνης «Εξοπλισμός» εντοπίζεται ποσό 8.454 ευρώ που αφορά δαπάνες εξοπλισμού για τις οποίες προσκομίζονται τιμολόγια επί πιστώσει ή πραγματοποιείται πληρωμή με μεταχρονολογημένη επιταγή, συνεπώς δεν βεβαιώνεται.
Οι εκτιμητές διαπίστωσαν παραστατικό 687 ευρώ που αφορά αγορές επίπλων και δεν σχετίζεται με τη ΜΚΟ, καθώς αναφέρει άλλο αγοραστή, άλλη διεύθυνση προορισμού. Επίσης, η πληρωμή γίνεται με κάρτα οπότε δεν δύναται να βεβαιωθεί.
Προσκομίζεται γεωργιανό έγγραφο για 3.200 ευρώ το οποίο δεν μεταφράζεται πλήρως, αφορά εξοπλισμό (computer, printer, fax κ.λπ.) και περιγράφει έξοδα της γεωργιανής ΜΚΟ με την οποία δεν έχει υπογραφεί σύμβαση!
Καταγράφονται και άλλες ανεξήγητες δαπάνες για «εξοπλισμό». Εντοπίζονται άσχετα με το πρόγραμμα παραστατικά: 1.066 ευρώ για αγορά ηλεκτρονικών ειδών, 153 ευρώ για επέκταση τηλεφωνικού κέντρου, 11.800 για σιδηροκατασκευές. Μικρότερα ποσά δαπανώνται πριν από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος!
* Στις δαπάνες για «Αναλώσιμα και προμήθειες», 1.297 ευρώ αφορούν έξοδα για τα οποία προσκομίζονται τιμολόγια επί πιστώσει και δεν βεβαιώνεται η πληρωμή τους.
Σε άλλες περιπτώσεις τα ίδια παραστατικά εντοπίζονται να έχουν υποβληθεί σε δυο διαφορετικές κατηγορίες δαπάνης. Ταυτόχρονα κατά την εξέταση των στοιχείων προκύπτουν γεωργιανά έγγραφα για εξοπλισμό και αναλώσιμα, αξίας 3.548, της γεωργιανής ΜΚΟ με την οποία δεν υπάρχει σύμβαση!
Εμφανίζονται παραστατικά για έξοδα ύψους 4.521 ευρώ χωρίς να γίνεται καμία αναφορά στο είδος των αγορών που αφορούν, ενώ σε άλλα τιμολόγια δεν αναφέρεται πουθενά ο αγοραστής ή ο παραλήπτης.
* Στην κατηγορία «Ταξίδια και διαμονή» εντοπίζονται δαπάνες ξενοδοχείων και αεροπορικών εισιτηρίων για τις οποίες δεν υπάρχουν τα προβλεπόμενα αποδεικτικά (τιμολόγια, επιβεβαίωση εξόφλησης, ονοματεπώνυμο επιβάτη ή ένοικου, κάρτες επιβίβασης, προορισμός, μεταφρασμένα κείμενα κ.ά.). Σε παραστατικό πληρωμής ξενοδοχείου αναφέρεται το ΙΣΤΑΜΕ αλλά αναγράφεται η διεύθυνση της ΜΚΟ ΙΑΣΩΝ.
Ανάμεσα στα ευρήματα συγκαταλέγεται βεβαίωση της γεωργιανής ΜΚΟ ότι έλαβε 4.000 ευρώ για τα έξοδα δύο ατόμων της γεωργιανής αποστολής στην Ελλάδα. Ο έλεγχος δεν βεβαίωσε ότι έγινε για τους σκοπούς του έργου. Παράλληλα βρέθηκαν κονδύλια που αφορούσαν διαμονή σε ξενοδοχείο πέντε αστέρων, καθώς και 6.780 για δαπάνες σε άλλο ξενοδοχείο στην Τιφλίδα. Στο παραστατικό δεν αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του ένοικου και ενώ σημειώνεται το ΙΣΤΑΜΕ, αναγράφεται η διεύθυνση της ΜΚΟ ΙΑΣΩΝ.
* Από την εξέταση των στοιχείων στην κατηγορία «Υπηρεσίες» προέκυψε ότι περίπου 8.713 ευρώ αφορούν δαπάνες οι οποίες δεν σχετίζονται με το πρόγραμμα, δηλαδή παροχή νομικών συμβουλών, τροποποίηση καταστατικού, σύνταξη αποφάσεων, υπηρεσίες τεχνολογίας, λογιστικές εργασίες. Ειδικά για τις δύο τελευταίες υπηρεσίες δεν ανευρέθησαν συμβάσεις με όσους τις παρείχαν.
* Εντοπίστηκε γεωργιανό έγγραφο για δαπάνη catering ύψους 2.250 ευρώ, το οποίο προσκομίστηκε ως απόδειξη είσπραξης χωρίς να είναι υπογεγραμμένο από το άτομο που φέρεται να έλαβε το ποσό.
* Σε άλλη κατηγορία -«Τρέχοντα έξοδα»- υποβάλλονται παραστατικά επί πιστώσει για 3.420 ευρώ χωρίς να βεβαιώνεται η πληρωμή τους.
* Εντοπίζονται αποδείξεις ύψους περίπου 2.400 ευρώ για αγορά δώρων δημοσίων σχέσεων τα οποία ουδεμία σχέση έχουν με το πρόγραμμα, ενώ παράλληλα διαπιστώνεται ποσό 1.478 ευρώ για γεύματα, των οποίων η πραγματοποίηση δεν βεβαιώθηκε. Και στην κατηγορία «Αλλες δαπάνες» βρέθηκαν παραστατικά για δαπάνες προγενέστερες της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος!
* Στα «Λειτουργικά και διοικητικά έξοδα της ΜΚΟ» συγκαταλέγεται κονδύλι ύψους 6.266 ευρώ για λογαριασμούς ΔΕΗ και ΟΤΕ άλλων προσώπων και όχι της ΜΚΟ! Ακόμη διαπιστώθηκαν δαπάνες 1.800 ευρώ που πραγματοποιήθηκαν μετά τη συμβατική λήξη του προγράμματος.
Ανάρτηση από: http://www.enet.gr