Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2014

Tα χρήματα είναι χρήματα και τα προσώπατα είναι προσώπατα!Ανάρτηση από: http://sibilla-gr-sibilla.blogspot.gr