Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2016

Εδώ συνοψίζεται το 2016 σε μια εικόνα. Λείπει η εικόνα του Έλληνα που τα ανέχεται


Ανάρτηση από: https://twitter.com/jodigraphics15