Σάββατο, 16 Δεκεμβρίου 2017

Θάνατος στο Ισραήλ και σ' όλους τους προδότες συμμάχους του!


Ανάρτηση από: http://sibilla-gr-sibilla.blogspot.gr