Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2018

Χρόνος αντίδρασης ΜΜΕ και πολιτικών σε κάθε είδηση

Ανάρτηση από: https://twitter.com/jodigraphics15