Τρίτη, 15 Μαΐου 2018

Αυτός ο λαός οφείλει ν' αποφασίσει: με την Επανάσταση ή με τον Αμπάς και τη συνεργασία με τους ναζί κατακτητές!

Μόνον τη φωτιά των όπλων κατανοούν τα ναζιστικά κτήνη των σιωνιστών!

Ανάρτηση από: http://sibilla-gr-sibilla.blogspot.gr