Τρίτη 8 Αυγούστου 2023

Παράσταση διαμαρτυρίας...


Προσέξτε το προσεκτικό λεξιλόγιο! ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ.. η μόνη παράσταση που δίνετε, είναι αυτό το κουκλοθέατρο που παίζετε χρόνια τώρα, ότι είστε κόντρα στον καπιταλισμό και την δεξιά που τον εκφράζει.. αυτή είναι η μόνη παράσταση και ο κόσμος σας έχει καταλάβει πια!
Εικόνα