Κυριακή, 26 Μαρτίου 2017

Την σημαία μην ξεχάσετε να βγάλετε από το μπαλκόνι...

…την Ελληνική. 

Όχι των κατοχικών δυνάμεων….