Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017

Η "ανάπτυξη" της ιμπεριαλιστικής "αριστεράς"! Σωματείο Βάσης Εργαζόμενων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.)!

Του Χριστόφορου Τριαντάφυλλου

Είμαστε εργαζόμενοι, 
ΟΧΙ εθελοντές!
Σωματείο Βάσης Εργαζόμενων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.)
Καλά, εθελοντές και φιλάνθρωποι δεν λέγατε πως είναι;


Ανάρτηση από: http://sibilla-gr-sibilla.blogspot.gr