Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2017

Δραχμή, Μετάβαση, Μειονεκτήματα, Προτερήματα

Πως μπορεί να γίνει η μετάβαση στην δραχμή; Ποιά τα μεονεκτήματα και ποια τα προτερήματα της δραχμής; 



Πηγή: Άρης Χατζηστεφάνου, Info-War.gr, εκπομπή : "Ποιος φοβάται τη δραχμή"