Σάββατο, 24 Ιουνίου 2017

Αγάπα...


Όσο είναι τζάμπα αγάπα 
γιατί σε λίγο θα πληρώνεις και γι᾽αυτό 
παλιομαλάκα !


Σε δρόμο του Υμηττού
Φωτογραφία: Τάκης

Ανάρτηση από: http://sinthimatapantou.blogspot.gr