Σάββατο, 6 Μαΐου 2017

ZEI αιώνια στις καρδιές των Ελεύθερων!

Bobby Sands...
9 Μάρτη 1954 - 5 Μάη 1981

Ανάρτηση από: http://sibilla-gr-sibilla.blogspot.gr