Σάββατο, 27 Μαΐου 2017

Για την διευθέτηση του χρέους

Χειρονομίες 'καλής θέλησης' στη διαπραγμάτευση για το χρέος.
Σε τακτικούς ελιγμούς προχωρά η κυβέρνηση, ενόψει της επανέναρξης της διαπραγμάτευσης για το χρέος με ορόσημο το κρίσιμο Eurogroup της 15ης Ιουνίου.


Ανάρτηηση από: http://www.skitso.biz