Σάββατο, 22 Απριλίου 2017

Αναζητήσεις

Ζητείται προλεταριάτο δι' επανάστασην 
μισθός ικανοποιητικός

Ανάρτηση από: http://sinthimatapantou.blogspot.gr